برای دسترسی آسان شما عزیزان و اطلاع از آخرین مطالب سایت اپلیکیشن تک نوشت منتشر گردید.

صفحه دانلود

مقالات

17مطلب موجود می باشد.
مقالات

عوامل موثر بر ظرفیت‌‌سازی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت؛ مطالعه موردی ناحیه نوآوری شریف


مقالات

من مجبورم یا من انتخاب میکنم ؟


مقالات

خردمایه مداخلات دولتی در شکل‌گیری شبکه‌های همکاری علم و فناوری در ایران


مقالات

تاثیر الگوی شکل گیری و رشد شبکه های همکاری علم و فناوری بر پایداری آن ها


مقالات

الگویی برای دسته‌بندی و مطالعه عوامل موثر بر موفقیت شبکه‌های همکاری بین‌المللی


مقالات

چالش‌های همکاری فناورانه نامتقارن شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های کوچک فناوری محورِ نانو


مقالات

شامتک و درس‌هاي شکست آن براي شبکه‌هاي نوظهور علم و فناوري


مقالات

دسته‌بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضا محور با استفاده از رویکرد فراترکیب


مقالات

چارچوب تحلیلی زیست بوم همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک فناوری محور