برای دسترسی آسان شما عزیزان و اطلاع از آخرین مطالب سایت اپلیکیشن تک نوشت منتشر گردید.

صفحه دانلود

اخبار

44مطلب موجود می باشد.
اخبار

یارانه حمایتی خرید تجهیزات آزمایشگاهی «ایران‌ساخت» بیش‌تر می‌شود


اخبار

اقبال بخش خصوصی به صنعت آزمایشگاهی افزایش یافت


اخبار

یارانه و تخفیف خدمات آزمایشگاهی به دانشجویان و اساتید


اخبار

تسهیل دسترسی پژوهشگران به خدمات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد


اخبار

بزرگ‌ترین سرمایه صنعت آزمایشگاهی کشور نیروی انسانی است


اخبار

کشورهای همسایه به خدمات آزمایشگاهی ایرانی دسترسی می یابند


اخبار

نیازسنجی ملی خرید تجهیزات آزمایشگاهی ضروری است


اخبار

امکانات آزمایشگاه چاپ سه‌بعدی در اختیار پژوهشگران قرار گرفت


اخبار

بخش خصوصی خدمات آزمایشگاهی را توسعه می‌دهد