اخبار

4مطلب موجود می باشد.
اخبار

شبکه آزمایشگاهی یکی از نوآوری های مهم در زیست‌بوم فناوری ایران است


یاداشتی از دکتر رضا اسدی فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرن جدید عصر تحولات بزرگ برای مردم ایران بود…

اخبار

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور: ۱۰ دانشگاهی که بیشترین استفاده را از شبکه آزمایشگاهی داشتند


به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر رضا اسدی‌فرد: تجربه‌ کشورهای صنعتی پیشرو همچون آلمان، کره‌جنوبی و ژاپن، نشانگر آن است که در سیاست‌گذاری‌های صنعتی این کشورها توجه…

اخبار

یادداشت؛ ماشین سازی؛ صنعت راهبردی فراموش شده


به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر رضا اسدی‌فرد: تجربه‌ کشورهای صنعتی پیشرو همچون آلمان، کره‌جنوبی و ژاپن، نشانگر آن است که در سیاست‌گذاری‌های صنعتی این کشورها توجه…

اخبار

رضا اسدی‌فرد به عنوان مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور منصوب شد


امید است از طریق معاونت توسعه فناوری و همکاری کلیه ستادهای فناوری راهبردی، توانمندی ها و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در کشور در این شبکه به اشتراک گذاشته…