برای دسترسی آسان شما عزیزان و اطلاع از آخرین مطالب سایت اپلیکیشن تک نوشت منتشر گردید.

صفحه دانلود

نویسنده: دکتر رضا اسدی فرد

82مطلب موجود می باشد.
اخبار

شرط حمایت از آزمایشگاههای فناوری


اخبار

اشتراک گذاری ۱۹هزار تجهیز آزمایشگاهی/استفاده از طرح های تخفیف دار


مقالات

خردمایه مداخلات دولتی در شکل‌گیری شبکه‌های همکاری علم و فناوری در ایران


مقالات

تاثیر الگوی شکل گیری و رشد شبکه های همکاری علم و فناوری بر پایداری آن ها


مقالات

الگویی برای دسته‌بندی و مطالعه عوامل موثر بر موفقیت شبکه‌های همکاری بین‌المللی


مقالات

چالش‌های همکاری فناورانه نامتقارن شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های کوچک فناوری محورِ نانو


مقالات

شامتک و درس‌هاي شکست آن براي شبکه‌هاي نوظهور علم و فناوري


مقالات

دسته‌بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضا محور با استفاده از رویکرد فراترکیب


مقالات

چارچوب تحلیلی زیست بوم همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک فناوری محور