برای دسترسی آسان شما عزیزان و اطلاع از آخرین مطالب سایت اپلیکیشن تک نوشت منتشر گردید.

صفحه دانلود

چارچوب تحلیلی زیست بوم همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک فناوری محور

چکیده مقاله:

توجه به رقابتی شدن محیط کسب وکار در طی چند دهه اخیر، شرکت‌های بزرگ با وجود دسترسی به منابع مالی و کانال‌های توزیع با دیوان سالاری، لختی و عدم انعطاف‌پذیری روبرو هستند، در مقابل شرکت‌های کوچک فناوری‌محور با وجود انعطاف‌پذیری و توانمندی نوآوری بالا با کمبود منابع و عدم دسترسی به بازار روبرو هستند. بنابراین هر دو دسته شرکت‌های فوق برای حفظ موقعیت خود در فضای رقابتی و ادامه حیات نیاز دارند که با همدیگر همکاری کنند. با این حال همکاری فناورانه بین شرکت‌ها موضوعی پیچیده است که بررسی جامع آن نیازمند نگرشی نظام‌مند و کل‌نگر است. در این راستا می‌توان از رویکرد اکوسیستمی برای تحلیل و تبیین فرآیند همکاری فناورانه بین دو دسته شرکت‌های مذکور استفاده کرد. به همین منظور در راستای تدوین چارچوب مناسب برای تحلیل اکوسیستم همکاری فناورانه از روش مرور نظام‌مند استفاده و با جستجو در پایگاه‌های معتبر تعداد ۶۰۵ سند استخراج شد که پس از بررسی‌های لازم ۶۳ مورد از آن‌ها به عنوان اسناد مرتبط و معتبر شناسایی و در ادامه نیز با استفاده از روش فراترکیب، اسناد منتخب بررسی و کدگذاری شدند. در نهایت کدهای استخراج شده در ذیل ۵ مقوله قرار گرفتند که یک مقوله در مورد ویژگی‌های اکوسیستم بود و ۴ مورد دیگر به مقوله‌هایی اشاره داشتند که در تحلیل اکوسیستم باید به آن‌ها توجه شود. این مقوله ها عبارتند: چرخه عمر، ابعاد تحلیل، نقش ها و نهادهای حاضر در اکوسیستم همکاری فناورانه.

شعبان الهی، آرمان خالدی، مهدی مجیدپور، رضا اسدی فرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.