برای دسترسی آسان شما عزیزان و اطلاع از آخرین مطالب سایت اپلیکیشن تک نوشت منتشر گردید.

صفحه دانلود

عوامل ضروری برای موفقیت همکاری فناورانه نامتقارن بین شرکت‌های بزرگ و کوچک در بخش نانو فناوری ایران

چکیده مقاله:

تغییرات فضای کسب وکار طی سال‌های اخیر باعث شده است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ به دنبال همکاری فناورانه نامتقارن با شرکت‌های کوچک باشند. بااین حال به دلیل پیچیدگی و چندبعدی بودن فرآیند همکاری نرخ شکست آنها بالا است. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت همکاری‌های فناورانه نامتقارن ضروری است. بااین حال اغلب مطالعات گذشته بر بررسی یک یا چند عامل محدود متمرکز بوده یا در بافت کشورهای توسعه یافته انجام شده‌اند. لذا پژوهش حاضر سعی دارد با مطالعه 8 مورد تجربه همکاری فناورانه نامتقارن در بخش نانوفناوری ایران عوامل ضروری برای موفقیت همکاری‌ها را شناسایی کند. لذا با روش مطالعه چند موردی و مقایسه میزان حضور عوامل در بین موردهای موفق و ناموفق، یک گونه‌شناسی از عوامل مؤثر بر همکاری فناورانه نامتقارن در بخش نانوفناوری ایران ارائه شد. در نهایت نیز با توجه به گونه‌شناسی عوامل، 16 عامل به عنوان عوامل ضروری برای موفقیت همکاری‌های فناورانه نامتقارن شناخته شدند که از جمله مهمترین آنها می‌توان به شفافیت اهداف و وظایف طرفین همکاری، هم‌راستایی فناوری با نیاز متقاضی و تقارن اطلاعات اشاره کرد.

آرمان خالدی، شعبان الهی، مهدی مجیدپور، رضا اسدی‌فرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.