برای دسترسی آسان شما عزیزان و اطلاع از آخرین مطالب سایت اپلیکیشن تک نوشت منتشر گردید.

صفحه دانلود

مقالات منتخب در سیاست گذاری فناوری های نوظهور

توضیح مختصر

فناوری های جدید دائما در حال ظهور هستند و نخستین پرسش این است که ظهور فناوری دقیقا به چه معنا است و چگونه اتفاق می افتد؟ و پرسش های دیگر این که:

بعضی فناوری ها تاثیرات انقلابی دارند، بعضی باعث تحول در محصولات موجود می شوند و بعضی می توانند اثرات اجتماعی و فرهنگی داشته باشند؛ دولت، مردم و شرکت ها باید چه کنند؟

ابزارهای سیاستی دولت ها در برخورد با این فناوری ها کدام اند؟

چماق و هویج و موعظه چگونه کار می کنند؟

ابزارهای طرف تقاضا چگونه باید طراحی شوند؟

بافت و سیاق جامعه و بازار، چه تاثیری بر طراحی ابزارها دارند؟

چه دلایلی باعث تفاوت نوآوری ها در کشور های توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه می شود؟

چه می شود که حضور بخش خصوصی در نوآوری ها کمرنگ و حاشیه ای می شود؟

چگونه حمایت های مستقیم بلاعوض باعث فرار سرمایه خصوصی می شود و در مقابل، دولت ها چگونه می توانند با ابزار پاداش و شویق، جریان نوآوری را سرعت بخشند؟

نهادهای مالی چه کاره اند؟

آیا بدون نهاد مالی تخصصی خصوصی هم می شود نوآوری های فناورانه را در سطح بخش ها مدیریت کرد؟

چرا میان زیست بوم های دانشگاهی و صنعتی شکاف های عمیق وجود دارد؟

برخورد شرکت های پیشتاز با استانداردسازی محصولات جدید چگونه است؟

چرا با وجود فزونی پرداختن به اهمیت نقش شرکت های نوپا، سیاست های کارآفرینی معطوف به ایجاد آن ها، کارکرد ضعیفی دارند؟

این ها سوالاتی هستند که معمولا جواب آن ها در یک کتاب پیدا نمی شوند، به همین دلیل، مجموعه ای از مقالات انتخاب و ترجمه شدند تا با مطالب نظری و تجربیات موردی، به این گونه سوالات پاسخ هایی داده شود. شاید این تجربه بهتر از ترجمه کامل یک کتاب بتواند سوالات مخاطبان را پاسخ بگوید. اگر چه ما برای کشور خودمان، باید جواب های دیگری را هم از دل تجربیات داخلی بیرون بکشیم و سوالات جدیدی را هم طرح کنیم که این مهم نیز شاید در پی جرقه هایی که مطالب کتاب در ذهن اندیشمندان جوان به وجود می آورند، پدید آید.