صنعت خودروسازی

1مطلب موجود می باشد.
اخبار

یادداشت؛ ماشین سازی؛ صنعت راهبردی فراموش شده


به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر رضا اسدی‌فرد: تجربه‌ کشورهای صنعتی پیشرو همچون آلمان، کره‌جنوبی و ژاپن، نشانگر آن است که در سیاست‌گذاری‌های صنعتی این کشورها توجه…