مقالات

15مطلب موجود می باشد.
مقالات

خردمایه مداخلات دولتی در شکل‌گیری شبکه‌های همکاری علم و فناوری در ایران


چکیده مقاله: دو الگوي متفاوت در دنيا براي شكل‌گيري شبكه‌هاي همكاري علم و فناوري- به عنوان يكي از ابزارهاي كارآمد انتقال دانش و به اشتراك‌گذاري دارايي‌ها- تجربه…

مقالات

تاثیر الگوی شکل گیری و رشد شبکه های همکاری علم و فناوری بر پایداری آن ها


چکیده مقاله: با وجود پژوهش‌های زیاد انجام شده در دو دهه اخیر در مورد شبکه‌های همکاری علم و فناوری، فرآیند شکل‌گیری و تکامل این شبکه‌ها کمتر موضوع…

مقالات

الگویی برای دسته‌بندی و مطالعه عوامل موثر بر موفقیت شبکه‌های همکاری بین‌المللی


چکیده مقاله: ایجاد و توسعه شبکه‌های همکاری در دهه‌های اخیر به یکی از راهبردهای کلیدی برای توسعه علم، فناوری و نوآوری تبدیل شده و از این‌رو شناخت…

مقالات

چالش‌های همکاری فناورانه نامتقارن شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های کوچک فناوری محورِ نانو


چکیده مقاله: تغییرات فضای کسب وکار در طی سال های اخیر باعث شده که بسیاری از شرکت‌های بزرگ به دنبال همکاری فناورانه با شرکت‌های کوچک فناوری محور…

مقالات

شامتک و درس‌هاي شکست آن براي شبکه‌هاي نوظهور علم و فناوري


چکیده مقاله: شبکه آزمایشگاه‌های ملی تحقیقاتی کشور (شامتک) اولین تجربه جدی و به صورت رسمی و در سطح ملی برای شبکه‌سازی زیرساخت‌های علم و فناوری بوده است….

مقالات

دسته‌بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضا محور با استفاده از رویکرد فراترکیب


چکیده مقاله: سیاست‌های نوآوری تقاضامحور حوزه مطالعاتی نسبتاً جدیدی در رشته سیاست علم و فناوری است که محققان کمتر به آن پرداخته و به تازگی در حال…

مقالات

چارچوب تحلیلی زیست بوم همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک فناوری محور


چکیده مقاله: توجه به رقابتی شدن محیط کسب وکار در طی چند دهه اخیر، شرکت‌های بزرگ با وجود دسترسی به منابع مالی و کانال‌های توزیع با دیوان…

مقالات

تحلیل روابط درون شبکه‌ای میان اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری با رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی: مطالعه موردی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ایران


چکیده مقاله: با وجود مطالعات فراوان انجام‌شده در مورد شبکه‌های همکاری علم و فناوری، وضعیت روابط در بین اعضای این شبکه‌ها کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است….

مقالات

تحلیل چالش‌های راهبری شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری: مطالعه پنج شبکه منتخب در ایران


چکیده مقاله: علی‌رغم تحقیقات انجام شده در زمینه شبکه‌های همکاری علم و فناوری (STCNs)، چالش‌های مدیریت این شبکه‌ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه،…