شبکه آزمایشگاهی یکی از نوآوری های مهم در زیست‌بوم فناوری ایران است

یاداشتی از دکتر رضا اسدی فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرن جدید عصر تحولات بزرگ برای مردم ایران بود…

یادداشت‌های کوتاه (14): نگرش رشد؛ قسمت اول: خانه‌ی مِرک

در سفری که در اواخر دهه‌یِ 80 شمسی به آلمان داشتم یک روز در شهر دارمشتات، تابلویی که روی یک ساختمان قدیمیِ دو طبقه، درست در حاشیه…

یادداشت‌‌های کوتاه (13): چرا ایده‌های خوب شکست می‌خورند؟ اجرای خوب از ایده‌یِ خوب مهم‌تر است (قسمت دوم)

همانطور که بیان شد بسیاری از ایده‌های خوب در مرحله پیاده‌سازی از بین می‌روند. ایده‌یِ خوب با اجرای خوب است که می‌تواند به یک موفقیت منجر شود….

سیاست‌هاي حمایت از شبکه‌سازي با هدف توسعه علم و فناوري

چکیده مقاله: شبکه‌هاي همکاري به عنوان یکی از ابزارهاي کارآمد براي مدیریت بهینه منابع، انتقال دانش بین عوامل، به اشتراكگذاري دارایی‌ها و کاهش ریسک‌هاي توسعه در عرصه…

فراترکیب عوامل مؤثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی

چکیده مقاله: یکی از شاخص‌های موفقیت شبکه‌ها، شکل‌گیری روابط و همکاری‌های پایدار بین اعضاء است. در واقع توجه به شبکه‌سازی نمایانگر این نکته است که همکاری بین…

عوامل ضروری برای موفقیت همکاری فناورانه نامتقارن بین شرکت‌های بزرگ و کوچک در بخش نانو فناوری ایران

چکیده مقاله: تغییرات فضای کسب وکار طی سال‌های اخیر باعث شده است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ به دنبال همکاری فناورانه نامتقارن با شرکت‌های کوچک باشند. بااین حال…

حرف‌های حساب ۲

دو نکته که از دوستان شنیده‌ام (البته منبع آن را احتمالا گفته‌اند ولی من یادم نمانده)، حرف‌های حسابی است که در طول زمان به آن باور پیدا…

اخرین یادداشت ها

حرف‌های حساب ۲


دو نکته که از دوستان شنیده‌ام (البته منبع آن را احتمالا گفته‌اند ولی من یادم نمانده)، حرف‌های حسابی است که در طول زمان به آن باور پیدا…

یادداشت‌های کوتاه (14): نگرش رشد؛ قسمت اول: خانه‌ی مِرک


در سفری که در اواخر دهه‌یِ 80 شمسی به آلمان داشتم یک روز در شهر دارمشتات، تابلویی که روی یک ساختمان قدیمیِ دو طبقه، درست در حاشیه…

یادداشت‌‌های کوتاه (13): چرا ایده‌های خوب شکست می‌خورند؟ اجرای خوب از ایده‌یِ خوب مهم‌تر است (قسمت دوم)


همانطور که بیان شد بسیاری از ایده‌های خوب در مرحله پیاده‌سازی از بین می‌روند. ایده‌یِ خوب با اجرای خوب است که می‌تواند به یک موفقیت منجر شود….

یادداشت‌‌های کوتاه (12): اجرای خوب از ایده‌یِ خوب مهم‌تر است (قسمت اول)


در طول 20 سال کار در حوزه علم و فناوری کشور و ارتباطاتی که با نهادها و شرکت‌های مختلف داشته‌ام، به این جمع‌بندی رسیده‌ام که “اجرای خوب”،…

یادداشت‌‌های کوتاه (11) : ابرچالش هماهنگی بین‌سازمانی -راهکارها چالش‌های حکمرانی خوب (قسمت دوم)


در یادداشت قبلی به موضوع “چالش‌های حکمرانی خوب” با ذکر چند نمونه از ناهماهنگی‌های بین‌سازمانی پرداخته و برخی نتایج آنها را بیان کردیم. در ادامه به برخی…

آخرین مقالات

سیاست‌هاي حمایت از شبکه‌سازي با هدف توسعه علم و فناوري


چکیده مقاله: شبکه‌هاي همکاري به عنوان یکی از ابزارهاي کارآمد براي مدیریت بهینه منابع، انتقال دانش بین عوامل، به اشتراكگذاري دارایی‌ها و کاهش ریسک‌هاي توسعه در عرصه…

فراترکیب عوامل مؤثر بر تقویت روابط بین اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری از نگاه نظریه سرمایه اجتماعی


چکیده مقاله: یکی از شاخص‌های موفقیت شبکه‌ها، شکل‌گیری روابط و همکاری‌های پایدار بین اعضاء است. در واقع توجه به شبکه‌سازی نمایانگر این نکته است که همکاری بین…

عوامل ضروری برای موفقیت همکاری فناورانه نامتقارن بین شرکت‌های بزرگ و کوچک در بخش نانو فناوری ایران


چکیده مقاله: تغییرات فضای کسب وکار طی سال‌های اخیر باعث شده است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ به دنبال همکاری فناورانه نامتقارن با شرکت‌های کوچک باشند. بااین حال…

تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران


چکیده مقاله: یک شبکه همکاری اثربخش، شامل اعضای متنوعی است که در اهداف، دانش، توانایی، شایستگی و مزیت ها، نگرش و فرهنگ متفاوت هستند و لزوم برقراری…