یادداشت‌های کوتاه (14): نگرش رشد؛ قسمت اول: خانه‌ی مِرک

در سفری که در اواخر دهه‌یِ 80 شمسی به آلمان داشتم یک روز در شهر دارمشتات، تابلویی که روی یک ساختمان قدیمیِ دو طبقه، درست در حاشیه…

یادداشت‌‌های کوتاه (13): چرا ایده‌های خوب شکست می‌خورند؟ اجرای خوب از ایده‌یِ خوب مهم‌تر است (قسمت دوم)

همانطور که بیان شد بسیاری از ایده‌های خوب در مرحله پیاده‌سازی از بین می‌روند. ایده‌یِ خوب با اجرای خوب است که می‌تواند به یک موفقیت منجر شود….

حرف‌های حساب ۲

دو نکته که از دوستان شنیده‌ام (البته منبع آن را احتمالا گفته‌اند ولی من یادم نمانده)، حرف‌های حسابی است که در طول زمان به آن باور پیدا…

تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران

نویسندگان علی شهابی  1  عادل آذر 2  رضا رادفر 3  رضا اسدی فرد 4 1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،…

یادداشت‌‌های کوتاه (12): اجرای خوب از ایده‌یِ خوب مهم‌تر است (قسمت اول)

در طول 20 سال کار در حوزه علم و فناوری کشور و ارتباطاتی که با نهادها و شرکت‌های مختلف داشته‌ام، به این جمع‌بندی رسیده‌ام که “اجرای خوب”،…

اخرین یادداشت ها

حرف‌های حساب ۲


دو نکته که از دوستان شنیده‌ام (البته منبع آن را احتمالا گفته‌اند ولی من یادم نمانده)، حرف‌های حسابی است که در طول زمان به آن باور پیدا…

یادداشت‌های کوتاه (14): نگرش رشد؛ قسمت اول: خانه‌ی مِرک


در سفری که در اواخر دهه‌یِ 80 شمسی به آلمان داشتم یک روز در شهر دارمشتات، تابلویی که روی یک ساختمان قدیمیِ دو طبقه، درست در حاشیه…

یادداشت‌‌های کوتاه (13): چرا ایده‌های خوب شکست می‌خورند؟ اجرای خوب از ایده‌یِ خوب مهم‌تر است (قسمت دوم)


همانطور که بیان شد بسیاری از ایده‌های خوب در مرحله پیاده‌سازی از بین می‌روند. ایده‌یِ خوب با اجرای خوب است که می‌تواند به یک موفقیت منجر شود….

یادداشت‌‌های کوتاه (12): اجرای خوب از ایده‌یِ خوب مهم‌تر است (قسمت اول)


در طول 20 سال کار در حوزه علم و فناوری کشور و ارتباطاتی که با نهادها و شرکت‌های مختلف داشته‌ام، به این جمع‌بندی رسیده‌ام که “اجرای خوب”،…

یادداشت‌‌های کوتاه (11) : ابرچالش هماهنگی بین‌سازمانی -راهکارها چالش‌های حکمرانی خوب (قسمت دوم)


در یادداشت قبلی به موضوع “چالش‌های حکمرانی خوب” با ذکر چند نمونه از ناهماهنگی‌های بین‌سازمانی پرداخته و برخی نتایج آنها را بیان کردیم. در ادامه به برخی…

آخرین مقالات

تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران


نویسندگان علی شهابی  1  عادل آذر 2  رضا رادفر 3  رضا اسدی فرد 4 1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،…